Thứ sáu, 03/02/2023
Phát minh mới giúp người dùng phát hiện thuốc giả nhanh chóng
Khoẻ & Đẹp

Phát minh mới giúp người dùng phát hiện thuốc giả nhanh chóng

Các nhà khoa học đã phát tín hiệu vui mừng khi tìm ra một công cụ nhận biết các loại thuốc giả.