Thứ sáu, 03/02/2023
TP.HCM: Nhiều phòng khám đã từng bị xử lý lại tiếp tục sai phạm
Khoẻ & Đẹp

TP.HCM: Nhiều phòng khám đã từng bị xử lý lại tiếp tục sai phạm

Qua thanh tra đột xuất, Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện nhiều phòng khám sai phạm dù đã từng bị xử lí.