Thứ tư, 29/09/2021
 
Sự kiện: "Đại dịch Covid- 19 "
Cơ sở y tế tư nhân được thu phí điều trị Covid-19 như thế nào?
Bảo vệ người tiêu dùng

Cơ sở y tế tư nhân được thu phí điều trị Covid-19 như thế nào?

Sở Y tế đã nêu rõ trách nhiệm của cơ sở tư nhân tổ chức khám chữa bệnh cho người mắc Covid-19 phải theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người mắc Covid-19.