Thứ năm, 07/07/2022
Trang chủ   >   Từ khóa:

Đà Nẵng

Đà Nẵng: Hộ gia đình 21 người kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng
Kinh tế

Đà Nẵng: Hộ gia đình 21 người kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng

Gia đình đông thành viên, tuy nhiên Ban Giải phóng mặt bằng cho rằng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phù hợp nên không đề xuất thêm.