Chủ nhật, 19/09/2021

Sáng 1/9, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 mới

Thứ tư, 01/09/2021, 09:05 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 31/8 đến 6h ngày 1/9 trên địa bàn thành phố là 30 ca, trong đó, có 8 tại khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố tại Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2); đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

covid-19-o-ha-noi-sang-38-thong-tin-chi-tiet-ca-29-mac-moi

Cụ thể:

1) L.N.T, Nam, sinh năm 1991.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: Bệnh nhân (BN) sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

2) Đ.V.T, Nam, sinh năm 1996.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm lần 1 ngày 23/8 âm tính. Ngày 25/8, xuất hiện triệu chứng, ngày 27/8 xét nghiệm (XN) lần 2 âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

3) V.V.N, Nam, sinh năm 1985.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được XN lần 1 ngày 24/8 âm tính, ngày 27/8, XN lần 2 âm tính. Ngày 28/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

4) L.S.T, Nam, sinh năm 1947.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

5) L.A.T, Nam, sinh năm 2010.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

6) L.N.A, Nam, sinh năm 2003.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

7) L.K.Q, Nam, sinh năm 1968.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

8) N.T.L, Nữ, sinh năm 1920.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

9) T.T.K.C, Nữ, sinh năm 1944.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

10) V.B.T, Nữ, sinh năm 1987.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

11) Đ.H.L, Nữ, sinh năm 2012.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 25/8, xuất hiện sốt. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

12) V.V.H, Nam, sinh năm 1955.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

13) B.T.T, Nữ, sinh năm 1954.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

14) Đ.H.D, Nữ, sinh năm 1979.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm lần 1 ngày 23/8 âm tính, ngày 27/8 XN lần 2 âm tính. Ngày 28/8, xuất hiện triệu chứng, ngày 30/8, được lấy mẫu lần 3 xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

15) N.Đ.T, Nam, sinh năm 2009.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

16) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1990.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

17) Đ.Đ.L, Nam, sinh năm 1982.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 của BN P.T.M, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện).

18) L.T.L, Nữ, sinh năm 1942.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (bà) của BN N.H.A, được xét nghiệm lần 1 âm tính 24/8 và chuyển cách ly tập trung ngày 25/8. Ngày 30/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

19) C.H.T, Nữ, sinh năm 1957.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (hàng xóm) của T.T.T, được XN 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/8, có triệu chứng ho, đau họng xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

20) T.L.O, Nữ, sinh năm 1969.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN là F1 (mẹ) của BN N.H.A, được xét nghiệm lần 1 âm tính 24/8 và chuyển cách ly tập trung ngày 25/8. Ngày 29/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính.

21) N.Đ.D, Nam, sinh năm 1995.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

22) N.V.V, Nam, sinh năm 1994.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được XN 2 lần âm tính, ngày 30/8, xuất hiện sốt ho test nhanh dương tính và lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

23) T.N.A, Nữ, sinh năm 1996.

- Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, đã được XN 2 lần âm tính, ngày 30/8, được XN lần 3 kết quả dương tính.

24) N.M.H, Nam, sinh năm 1993.

25) T.T.S, Nam, sinh năm 1987.

- Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông.

- Dịch tễ: Cả 2 BN là F1 của BN N.T.T.L. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

26) T.V.K, Nam, sinh năm 2011.

27) N.H.D, Nam, sinh năm 2011.

- Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng.

- Dịch tễ: Cả 2 BN là F1 của BN N.V.M.T. Ngày 30/8, xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

28) N.K.O, Nữ, sinh năm 1962.

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

29) B.Q.Q, Nam, sinh năm 1976.

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 21/8. Ngày 29/8, BN xuất hiện sốt, ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

30) T.L.G, Nữ, sinh năm 1984.

- Địa chỉ: Văn Miếu, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 30/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751 ca.

Theo VnMedia.vn Copy