Thứ ba, 30/11/2021

Chính thức cho phép cá nhân được kêu gọi quyên góp từ thiện

Thứ năm, 28/10/2021, 16:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Nghị định mới ban hành cho phép các cá nhân kêu gọi và tổ chức các hoạt động từ thiện khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã cho phép các cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…

Cụ thể, Nghị định quy định: Bên cạnh các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, bổ sung một số đối tượng được phép vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện như cá nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

ca-si-thuy-tien-bi-bat-la

Cá nhân làm từ thiện

Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện phải có trách nhiệm công khai về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận, thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Cá nhân có trách nhiệm thông báo với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ để phân phối các khoản đóng góp theo cam kết.

Chi phí cho hoạt động từ thiện như vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân được chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này.

Về việc mở tài khoản: Cá nhân làm từ thiện yêu cầu mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp. Phải có biên nhận các khoản bằng tiền mặt khi các tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận tiền từ thiện đã cam kết, không được phép nhận thêm. Cá nhân cũng phải có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Uỷ ban nhân dân nơi địa điểm từ thiện

Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ và theo dõi, cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đã đóng góp từ thiện.

Chậm nhất trong 3 ngày làm việc nhận được thông báo của cá nhân từ thiện, UBND hỗ trợ chủ trì, phối hợp với Ban Vận động cùng cấp (nếu có) hướng dẫn cá nhân về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện phân phối nguồn đóng góp.​

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy