Thứ sáu, 02/12/2022
Chế độ ăn đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022
Khoẻ & Đẹp

Chế độ ăn đặc biệt của các cầu thủ tại World Cup 2022

Đối với các cầu thủ, chế độ dinh dưỡng sẽ được đặc biệt lưu tâm nhằm đạt thành tích cao nhất tại World Cup 2022.