Thứ năm, 07/07/2022
Gia hạn thêm 3.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế
Khoẻ & Đẹp

Gia hạn thêm 3.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế

Cục Quản lý Dược thông tin, ngày 15/7 khoảng 3.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc... có giấy đăng ký lưu hành hết hạn cuối năm được gia hạn hiệu lực số đăng ký.

antoanyte.vn