Thứ sáu, 02/12/2022
Chi tiết các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng

Chi tiết các địa điểm tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Hà Nội

Sau thời gian tạm hoãn, đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT đã cho phép các đơn vị tổ chức thi lại một số kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.