Thứ hai, 17/01/2022
Hà Nội cấp phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà như thế nào?
Alo Bác sĩ

Hà Nội cấp phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà như thế nào?

Theo quy định, các F0 điều trị tại nhà được phát túi thuốc, gồm 3 gói A, B, C và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. 

antoanyte.vn