Thứ năm, 06/10/2022
Cây tầm gửi lợi khí huyết, giảm đau
Bài thuốc - Cây thuốc

Cây tầm gửi lợi khí huyết, giảm đau

Tầm gửi là cây thuốc sống bám vào cây khác, thọc sâu rễ mút vào trong nuôi sống cơ thể mình. Đông y đã sử dụng tầm gửi của nhiều loài cây để làm thuốc.

antoanyte.vn