Thứ tư, 16/06/2021
Giáo sư Nguyễn Huy Phan: “Xin đừng xem phẫu thuật thẩm mỹ là việc làm phù phiếm”
Gương sáng ngành Y

Giáo sư Nguyễn Huy Phan: “Xin đừng xem phẫu thuật thẩm mỹ là việc làm phù phiếm”

GS.TSKH Nguyễn Huy Phan là một trong những nhà khoa học tài ba của Việt Nam. Ông chính là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam.