Thứ bảy, 29/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bài học lớn của cuộc đời
Gương sáng ngành Y

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bài học lớn của cuộc đời

96 năm trụ thế, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được biết đến là một nhà hoạt động tôn giáo, nhà thơ, nhà hoạt động vì hoà bình được thế giới kính nể…

antoanyte.vn