Thứ năm, 19/05/2022
Tài khoản hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không có tiền để tiến hành cưỡng chế
Kinh tế

Tài khoản hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không có tiền để tiến hành cưỡng chế

Sau 12 ngày cưỡng chế, Cục Thuế TP.HCM vẫn chưa thu được đồng nào từ hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vì tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không có tiền.

antoanyte.vn
antoanyte.vn