Chủ nhật, 26/09/2021
Kết quả thanh tra Bệnh viện Phục hồi Chức năng Lạng Sơn chỉ định thầu trái quy định
Kinh tế

Kết quả thanh tra Bệnh viện Phục hồi Chức năng Lạng Sơn chỉ định thầu trái quy định

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận thanh tra số 232/KL-SYT về việc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn chỉ định thầu trái quy định.