Thứ sáu, 02/12/2022
Câu chuyện xúc động về nữ điều dưỡng gục đầu, nắm tay bệnh nhân
Kí sự sức khoẻ

Câu chuyện xúc động về nữ điều dưỡng gục đầu, nắm tay bệnh nhân

Sau 12 giờ làm việc, nữ điều dưỡng tại TP.HCM vẫn tiếp tục nắm tay, động viên bệnh nhân chạy thận có ý muốn từ bỏ cuộc đời.