Thứ tư, 29/09/2021
'Giếng Địa ngục' triệu năm tuổi vừa được khám phá ở Yemen có thật là nhà tù của quỷ dữ?
Multi Media

"Giếng Địa ngục" triệu năm tuổi vừa được khám phá ở Yemen có thật là nhà tù của quỷ dữ?

Một nhóm chuyên gia lặn hang động gần đây đã khám phá đáy của "Giếng địa ngục" - một cái hố chưa rõ nguồn gốc ở Yemen.