Thứ tư, 16/06/2021
Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở phá thai bất hợp pháp
Mẹ và bé

Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở phá thai bất hợp pháp

Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để các cơ sở phá thai bất hợp pháp và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.