Thứ sáu, 28/01/2022
Hội chợ Xuân 2022 khai mạc tại Đà Nẵng
Bảo vệ người tiêu dùng

Hội chợ Xuân 2022 khai mạc tại Đà Nẵng

Với 150 gian hàng Hội chợ Xuân 2022 Đà Nẵng giới thiệu quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường đến với người tiêu dùng sau thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.

antoanyte.vn