Thứ hai, 28/11/2022
372 tân bác sĩ tốt nghiệp chương trình dựa trên chuẩn năng lực
Gương sáng ngành Y

372 tân bác sĩ tốt nghiệp chương trình dựa trên chuẩn năng lực

Việc đào tạo các bác sĩ theo chuẩn năng lực là điều cần thiết đối với các cơ sở đào tạo y tế, tránh tình trạng chất lượng bác sĩ chưa đảm bảo.