Thứ hai, 28/11/2022
Bác sỹ thể thao: Nghề khó và cái khó của nghề
Alo Bác sĩ

Bác sỹ thể thao: Nghề khó và cái khó của nghề

Ở Việt Nam, y học thể thao vẫn còn hạn chế, công sức của bác sỹ thể thao dường như vẫn chưa được ghi nhận xứng đáng.