Thứ tư, 16/06/2021
Phi Nhung giữ tiền thưởng và cát xê của Hồ Văn Cường có vi phạm pháp luật không?
Chuyển động 24h

Phi Nhung giữ tiền thưởng và cát xê của Hồ Văn Cường có vi phạm pháp luật không?

Câu chuyện ca sĩ Phi Nhung giữ tiền thưởng và cát xê của con nuôi là Hồ Văn Cường vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.