Thứ sáu, 02/12/2022
Đánh tráo sổ đỏ để lừa đảo, người dân cần cẩn trọng
Bảo vệ người tiêu dùng

Đánh tráo sổ đỏ để lừa đảo, người dân cần cẩn trọng

Các đối tượng giả vờ là người đến tìm mua đất, sau đó ợi dụng sơ hở của người dân để đánh tráo sổ đỏ, làm giả nhiều loại giấy tờ khác để lừa đảo.