Thứ sáu, 28/01/2022
Bệnh viện 1A sử dụng bác sĩ 'chui' thực hiện dịch vụ thẩm mỹ?
Bệnh viện - Phòng khám

Bệnh viện 1A sử dụng bác sĩ "chui" thực hiện dịch vụ thẩm mỹ?

Bệnh viện 1A thăm khám điều trị sai quy trình, sử dụng trang thiết bị và vật tư y tế sai quy định để trục lợi, mập mờ trong việc thu viện phí...

antoanyte.vn