Thứ tư, 16/06/2021
Phòng khám Nam học TP.HCM bị tước 2 giấy phép hoạt động
Bệnh viện - Phòng khám

Phòng khám Nam học TP.HCM bị tước 2 giấy phép hoạt động

Ngoài việc tước giấy phép hoạt động các phòng khám chuyên khoa, nhiều bác sĩ và nhân viên của Phòng khám Nam học TP.HCM cũng bị tước chứng chỉ hành nghề.