Thứ năm, 07/07/2022
Quảng Nam: Sở GTVT tăng cường giám sát bến thủy nội địa hết phép
Kinh tế

Quảng Nam: Sở GTVT tăng cường giám sát bến thủy nội địa hết phép

Sở GTVT Quảng Nam đã chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động các bến thủy nội địa phục vụ tập kết cát, sỏi trên địa bàn các bến hoạt động và còn thời hạn.

antoanyte.vn