Thứ sáu, 02/12/2022
13 năm xây dựng, nhà ở cho người thu nhập thấp ở Quảng Nam vẫn không xong
Kinh tế

13 năm xây dựng, nhà ở cho người thu nhập thấp ở Quảng Nam vẫn không xong

Qua 13 năm, dự án nhà ở cho người thu nhập thấp chậm trễ tiến độ. Khách hàng mua dự án không nhận được sổ đỏ theo cam kết, dẫn đến khiếu nại kéo dài.