Chủ nhật, 26/09/2021
Quảng Nam phê duyệt 30 dự án nhà ở thương mại năm 2021
Kinh tế

Quảng Nam phê duyệt 30 dự án nhà ở thương mại năm 2021

30 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhiều dự án lớn có thể thay đổi bộ mặt các đô thị ở Quảng Nam trong giai đoạn tới.