Thứ tư, 16/06/2021
Sản phẩm Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân vi phạm quảng cáo
Bảo vệ người tiêu dùng

Sản phẩm Hoạt Huyết Phục Cốt Hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân vi phạm quảng cáo

Cục An toàn Thực Phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm Huyết Phục Cốt Hoàn,Mãnh Lực Trường Xuân có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.