Thứ hai, 25/10/2021
 
Sự kiện: "Vinh danh những người phụ nữ ngành Y "