Thứ sáu, 02/12/2022
 
Sự kiện: "Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế"
HoSE tạm ngừng tiếp khách trực tiếp vì có nhân viên dương tính Covid-19
Kinh tế

HoSE tạm ngừng tiếp khách trực tiếp vì có nhân viên dương tính Covid-19

HoSE cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, nhưng mọi dịch sẽ chuyển sang kênh online và không tiếp khách trực tiếp.