Thứ sáu, 03/02/2023
Khởi tố nhân viên y tế bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
Khoẻ & Đẹp

Khởi tố nhân viên y tế bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Một nhân viên y tế tại Quảng Ngãi đã bắt giữ một giáo viên trái pháp luật vì người này mượn tiền nhưng chậm chi trả.