Thứ năm, 07/07/2022
Trang chủ   >   Từ khóa:

giao dịch

Bất thường số lượng giao dịch bất động sản tại một huyện của Đà Nẵng
Kinh tế

Bất thường số lượng giao dịch bất động sản tại một huyện của Đà Nẵng

Trong vòng hai ngày qua, số người đến thực hiện các giao dịch bất động sản ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tăng đột biến bất thường.