Thứ hai, 15/08/2022
Trang chủ   >   Từ khóa:

covid-19

Vì sao vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh lưu hành?
Khoẻ & Đẹp

Vì sao vẫn chưa thể xem COVID-19 là bệnh lưu hành?

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện cơ bản đáp ứng được những điều kiện cần thiết để chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững.