Thứ bảy, 19/06/2021
Trang chủ   >   Từ khóa: cơ quan chức năng
Bắt giam người giúp cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 30 ha đất của doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Bắt giam người giúp cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 30 ha đất của doanh nghiệp

Sau quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài cán bộ địa chính còn có người giúp sức để chiếm đoạt 30 ha đất của doanh nghiệp.