Thứ tư, 16/06/2021
Trang chủ   >   Từ khóa: chiến sĩ áo trắng
Nhói lòng trước những hình ảnh xúc động của các chiến sĩ áo trắng nơi tâm dịch
Bảo vệ người tiêu dùng

Nhói lòng trước những hình ảnh xúc động của các chiến sĩ áo trắng nơi tâm dịch

Hơn một tháng qua, những hình ảnh, những câu chuyện xúc động của những người chiến sĩ áo trắng thực sự đã chạm vào đáy lòng người dân cả nước.