Thứ sáu, 02/12/2022
Kiểm tra đột xuất, đình chỉ một cơ sở thẩm mỹ trái phép ở Gia Lai
Bệnh viện Online

Kiểm tra đột xuất, đình chỉ một cơ sở thẩm mỹ trái phép ở Gia Lai

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất và lập biên bản vi phạm hành chính với hàng loạt cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trái phép trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai).