Thứ sáu, 28/01/2022
 
Sự kiện: "Bệnh mùa hè và cách phòng tránh"
Bị sốt xuất huyết cần kiêng gì, có tắm gội được không?
Bảo vệ người tiêu dùng

Bị sốt xuất huyết cần kiêng gì, có tắm gội được không?

Tôi bị sốt xuất huyết đã được 2 ngày. Tôi định đi tắm thì người nhà ngăn lại. Vậy người bị sốt xuất huyết có cần kiêng tắm gội không?