Thứ hai, 25/10/2021

Quảng Nam: 4 dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư bị yêu cầu thu hồi

Thứ sáu, 01/10/2021, 14:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến 4 dự án của CP Bách Đạt An nói trên.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp, tham mưu để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. 4 dự án này gồm: dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

1
Một dự án bất động sản tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến 4 dự án nói trên. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan đơn vị có thể lấy ý kiến của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để có ý kiến tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, nhằm đưa ra quyết định xử lý kịp thời.

Lý do là công trình chợ Điện Dương đã được bàn giao cho Công ty CP Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, nên Công ty CP Bách Đạt An không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã có thông báo về việc thu hồi, điều chỉnh đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng đã đưa các vụ án liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

2
Dự án 7B mở rộng tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Trước đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án khu đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30/10/2021.

Theo VnMedia.vn Copy