Thứ hai, 20/09/2021

Đà Nẵng hỗ trợ hơn 226 ngàn hộ dân với mức 500.000đ/hộ

Thứ bảy, 04/09/2021, 08:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng kể cả tạm trú, sinh viên, lao động ở trọ đều được nhận số tiền hỗ trợ với mức 500 ngàn đồng/hộ.

3
Tổng cộng sẽ có hơn 226 ngàn hộ dân nhận hỗ trợ lần này, với tổng kinh phí gần 103 tỷ đồng.

Ngày 3/9, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt gói hỗ trợ đối với các hộ dân trong thời gian TP tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký quyết định ban hành văn bản số 2903/QĐ-UBND phê duyệt gói hỗ trợ gần 103 tỷ đồng đối với các hộ dân trong thời gian TP tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng chưa nhận được hỗ trợ trong gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng trước đó, sẽ được nhận 500 ngàn đồng/hộ. Tổng cộng sẽ có hơn 226 ngàn hộ dân nhận hỗ trợ lần này, với tổng kinh phí gần 103 tỷ đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng căn cứ đối tượng phê duyệt theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Sở Tài chính thực hiện bổ sung dự toán cho UBND các quận huyện.

UBND các quận huyện, phường xã chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thống kê, lập và phê duyệt danh sách hộ dân được nhận hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mức hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng, trùng lắp đối tượng khi hỗ trợ và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

UBND phường xã, tổ giám sát cộng đồng kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 và giám sát việc hỗ trợ. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

5
Mỗi hộ dân ở Đà Nẵng kể cả tạm trú đều được nhận hỗ trợ 500 ngàn đồng từ TP.

Trước đó, Đà Nẵng đã triển khai gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng (Công văn số 5433 ngày 22/8) cho khoảng 142 ngàn hộ dân. Trong gói này, khoảng 46 tỷ đồng chi tiền mặt cho các hộ dân và 25 tỷ đồng chi mua hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân. Mỗi hộ dân ở Đà Nẵng kể cả tạm trú đều được nhận hỗ trợ 500 ngàn đồng từ TP.

Như vậy, sau 2 gói hỗ trợ này, tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng (kể cả tạm trú, sinh viên, lao động ở trọ) đều được hỗ trợ với mức 500 ngàn đồng/hộ.

Cũng trong quyết định số 2903 ngày 3/9, UBND TP chi hỗ trợ bằng tiền mặt 250 ngàn đồng/người với các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng.

Bảo Anh

Theo VnMedia.vn Copy