Thứ ba, 07/12/2021

Công ty Thái Dương bị thanh tra 6 dự án bất động sản ở Quảng Nam

Thứ bảy, 23/10/2021, 12:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Với những bất cập xung quanh 6 dự án của Công ty Thái Dương, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cơ quan chức năng thanh tra và xem xét quyết định.

Nhiều dự án bất động sản triển khai chậm tiến độ, tỉnh Quảng Nam yêu cầu đánh giá năng lực của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra 6 dự án do Công ty Thái Dương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đánh giá cụ thể năng lực của công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định tại Thông báo số 461/TB-UBND ngày 12/10/2021.

Việc thanh tra này sẽ tiến hành với 6 dự án của Công ty Thái Dương gồm dự án khu dân cư Quảng Lăng tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), Khu Dân cư mới Thái Dương 2, Khu đô thị Nam Ngọc và Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3, Khu dân cư phố chợ Trường Xuân; Khu đô thị Ngân Câu Villa.

1
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường Xuân vừa được tỉnh Quảng Nam gia hạn tiến độ thêm 12 tháng, hiện vẫn còn rất ngổn ngang. (ảnh Trần Thường)

Trong đó, dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 3 dự án gồm Khu Dân cư mới Thái Dương 2, Khu đô thị Nam Ngọc và Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3 đều chưa hoàn thành.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Thái Dương (chủ đầu tư) tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành toàn bộ hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh thống nhất. Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy