Thứ ba, 09/08/2022

Kết luận của thanh tra BYT đối với những sai phạm của Học viện Y dược học cổ truyền

Thứ bảy, 12/03/2022, 10:22 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Thanh tra Bộ Y tế phát hiện nhiều hàng loạt sai phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý đơn thư tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tổ chức bộ máy cồng kềnh, thành lập đơn vị trái quy định

Theo Kết luận 02 của Thanh tra Bộ Y tế, về tổ chức bộ máy, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) chưa thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức của Học viện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, có 9 phòng, 4 khoa (khoảng 43 bộ môn) và 7 đơn vị trực thuộc. Qua rà soát cho thấy, có 26 bộ môn, 5 phòng chức năng và 3 đơn vị trực thuộc có dưới 7 viên chức, đặc biệt trong đó có một số bộ môn chỉ có 2-3 viên chức như Bộ môn Mắt (2 giảng viên cơ hữu); Bộ môn Tai Mũi Họng (2 giảng viên cơ hữu); Bộ môn Hồi sức cấp cứu và Chống độc (3 giảng viên cơ hữu).

hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-mac-nhieu-sai-pham-trong-phong-chong-tham-nhung-2
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam mắc nhiều sai phạm qua thanh, kiểm tra

Đáng chú ý, Giám đốc Học viện đã ký ban hành quyết định số 1054/QĐ-HVYDHCTVN ngày 8/11/2018 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới và Đào tạo theo nhu cầu xã hội là không đúng thẩm quyền và không đúng quy định. Cụ thể, đây là đơn vị trực thuộc Học viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng nên cơ quan có thẩm quyền thành lập phải là Bộ Y tế. Học viện cũng làm sai trình tự, thủ tục thành lập không đúng theo quy định tại Nghị định 55/2021/NĐ-CP, không có Đề án thành lập, không có Tờ trình trình Bộ Y tế xem xét quyết định thành lập...

Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Thanh tra Bộ nhận định trong năm 2020 – 2021, mặc dù số lượng bệnh nhân và công suất sử dụng giường bệnh giảm, nguồn thu của bệnh viện không đủ để chi cho hoạt động thường xuyên, nhưng Bệnh viện chưa thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Không có Đề án vị trí việc làm

Thanh tra Bộ nêu ra loạt sai phạm của Học viện, gồm: Chưa xây dựng ban hành Danh mục vị trí việc làm; Chưa rà soát, sửa đổi Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Học viện còn chậm bàn giao hồ sơ viên chức cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Theo quy định, khi Bệnh viện Tuệ Tĩnh được điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp công lập từ đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (theo Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 4/6/2019) thì Học viện phải bàn giao toàn bộ hồ sơ viên chức cho Bệnh viện, tuy nhiên công việc này đến nay chưa hoàn thành.

Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đơn vị cũng chưa rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ thực tế trên, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh khẩn trương rà soát lại toàn bộ bộ máy tổ chức của học viện theo quy định, xây dựng Đề án, thực hiện sáp nhập, tinh giản đầu mối các tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Phó giám đốc ký quyết định bổ nhiệm cho... Giám đốc

Đối với công tác quy hoạch, theo Thanh tra Bộ Y tế, giai đoạn 2018-2023, Học viện thực hiện công tác quy hoạch kéo dài. Giai đoạn 2021-2026, Học viện chậm hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Học viện chưa xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ quy hoạch của Học viện theo quy định.

Đáng chú ý, Học viện ban hành sai thẩm quyền quyết định, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đối với ông Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện (Quyết định số 335/QĐ-HVYDHCVVN do ông Nguyễn Duy Thuần, Phó Giám đốc Học viện ký).

hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-mac-nhieu-sai-pham-trong-phong-chong-tham-nhung-3
PGS, TS Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, năm 2019, Giám đốc Học viện đã ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 6 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị, giao nhiệm vụ/kiêm nhiệm trưởng phó các đơn vị 37 trường hợp. Năm 2020, ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 37 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trưởng phó các đơn vị đối với 54 trường hợp.

Qua rà soát cho thấy, Học viện đã thực hiện không đúng quy định tại quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 4/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Giám đốc Học viện đã ký Quyết định giao nhiệm vụ, kiêm giữ chức vụ cho cấp phó đơn vị với thời hạn giao “cho đến khi có quyết định mới”, trong khi quy định là không quá 6 tháng. Các trường hợp giao nhiệm vụ hoặc kiêm nhiệm cấp trưởng hoặc cấp phó các đơn vị là do thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm như: Chưa có trong quy hoạch, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp.

Đến nay, Học viện chưa rà soát điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm chính thức cho các viên chức đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Tính đến thời điểm hiện tại còn 92 trường hợp được giao nhiệm vụ tại các vị trí lãnh đạo, cá biệt có trường hợp ngoài chức vụ chính còn được giao thêm 3 chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị khác.

Hầu hết những tồn tại về công tác cán bộ đã được Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Học viện khắc phục nhưng đến thời điểm thanh tra những tồn tại này vẫn chưa được khắc phục.

Tuyển sinh đại học vượt quá chỉ tiêu

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ, tuyển sinh y khoa năm 2020 của Học viện vượt chỉ tiêu đăng ký 14%; tuyển sinh y học cổ truyền vượt chỉ tiêu đăng ký 12% (theo quy định, đơn vị được tuyển tăng không quá 10% so với chỉ tiêu). Đối với chương trình đào tạo có các kỹ thuật chuyên môn y khoa, đối tượng học chưa hoàn toàn là cán bộ y tế.

Thanh tra Bộ yêu cầu Học viện thực hiện đúng quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đại học, về tổ chức các lớp đào tạo khác.

Người lao động mới chỉ nhận được 50% tiền lương

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, Bệnh viện Tuệ Tĩnh mới chỉ tạm chi 50% tiền lương cho viên chức, người lao động của Bệnh viện.

Thanh tra Bộ yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động.

hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-mac-nhieu-sai-pham-trong-phong-chong-tham-nhung-1
Y bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường căng băng rôn đòi lương hồi tháng 1/2022.

Vay tiền để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

Về công tác tài chính, tại thời điểm thanh tra, học viện chưa thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Chưa phê duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra ngẫu nhiên kinh phí tổ chức lớp kỹ thuật viên tác động cột sống của trung tâm mới và đào tạo theo nhu cầu xã hội ghi nhận một số nội dung chưa đúng quy định.

Riêng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, việc chi tiền thu nhập tăng thêm, phúc lợi, khen thưởng không đúng theo Thông tư liên bộ Tài chính - Nội vụ, không sát với thực tế hoạt động kinh doanh của đơn vị, cụ thể:

Năm 2019, chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng và chi phúc lợi với số tiền vượt mức so với số được phân bổ từ chênh lệch thu - chi dẫn đến thâm hụt tài chính năm 2019 trên 6,4 tỷ đồng.

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nguồn thu bị giảm sút, báo cáo kết quả hoạt động bệnh viện không có chênh lệch thu chi. Tuy nhiên bệnh viện vẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng và chi phúc lợi dẫn đến thâm hụt nguồn tài chính lũy kế đến 31/12/2020 trên 9,015 tỷ đồng.

Sử dụng tiền vay để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ cơ hữu và cán bộ kiêm nhiệm, trong đó số cán bộ của học viện kiêm nhiệm tại bệnh viện được nhận 2 lần thu nhập tăng thêm trong điều kiện bệnh viện không có khoản thu lớn hơn chi, phải vay tiền để chi.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Tuệ Tĩnh thu hồi tiền chi thu nhập tăng thêm do chi không đúng quy định đối với các cá nhân đã nhận năm 2019, 2020. Chấm dứt trả lương các hợp đồng chuyên môn khi chưa xây dựng vị trí việc làm. Rà soát, đối chiếu các khoản công nợ để có kế hoạch thanh toán công nợ kịp thời. Đối với thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao khi xây dựng kế hoạch mua phải sát với thực tế sử dung, tránh tình trạng tồn đọng nhiều trong kho dẫn đến tăng các khoản nợ phải trả, gây áp lực tài chính cho đơn vị.

Chưa tuân thủ đúng quy trình đấu thầu, quản lý tài sản

Liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm tài sản, tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chưa thể hiện rõ việc thuê tư vấn đấu thầu. Chậm xây dựng quy trình đấu thầu mua sắm để áp dụng tại đơn vị. Một số hoạt động, quản lý, sử dụng tài sản chưa tuân thủ theo quy chế đã ban hành.

Về đấu thầu mua sắm trang thiết bị tại bệnh viện cuối năm 2018 đến nay còn tồn tại, cụ thể: Đối với gói thầu số 03 năm 2020 (mua máy tán sỏi Khoa Ngoại) và gói thầu số 02 năm 2020 (mua nồi hấp tiệt trùng và bộ nhổ răng khong sang chấn), bệnh viện thực hiện không đúng quy định về trình tự, thủ tục trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, vi phạm quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Kết quả thị sát một số thiết bị tại một số khoa của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ghi nhận có một số thiết bị sau mua sắm chưa được đưa vào sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng hiệu quả còn hạn chế.

Về sản phẩm mang tên Vị Quản An (thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe), Thanh tra Bộ cho biết, không có cơ sở để khẳng định, xem xét, kết luận việc bán thuốc ra bên ngoài hay quảng cáo sản phẩm tại thời điểm kiểm tra.

Thanh tra Bộ Yêu cầu Học viện và Bệnh viện Tuệ Tĩnh đẩy nhanh việc xin phê duyệt danh mục kỹ thuật để sớm đưa một số trang thiết bị đã mua sắm đi vào hoạt động nhằm tránh lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu, bao gồm quy định về trình tự thời gian khi tiến hành các bước trong quá trình đấu thầu. Học viện có kế hoạch lập dự án mua sắm trang thiết bị, dự kiến danh mục sửa chữa báo cáo Bộ Y tế. Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu, phải trả để đôn đốc giải quyết dứt điểm. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và kinh phi thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định…

Ban hành giá khám chữa bệnh vượt quy định

Tại Quyết định số 243/QĐ-BVTT ngày 22/6/2020 của Giám đốc Bệnh viện về việc ban hành giá các kỹ thuật và gói dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, một số dịch vụ khám chữa bệnh vượt giá quy định. Việc xây dựng khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu chưa có Đề án Cơ cấu giá của dịch vụ y tế khám chữa bệnh theo yêu cầu, chưa bổ sung trong quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện…

Kết luận thanh tra của Bộ Y tế cũng chỉ rõ, các khoản công nợ đến thời điểm cuối năm 31/12/2020 tại bệnh viện chưa thanh toán còn rất nhiều.

Ngoài ra, việc mua thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất của bệnh viện không sát với yêu cầu thực tế dẫn đến lượng tồn kho cuối năm nhiều, tổng giá trị hàng tồn kho rất lớn…

Thanh tra Bộ yêu cầu thu hồi Quyết định số 234/QĐ-BVTT của Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh về việc ban hành giá các kỹ thuật và gói dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Không ban hành văn bản trả lời công dân

Về công tác giải quyết, xử lý đơn thư, Thanh tra Bộ xác định, mặc dù Học viện đã tiến hành giải quyết nhưng không ban hành văn bản trả lời công dân. Học viện cũng chưa có hoạt động gì liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức và người lao động của Học viện.

Đáng chú ý, đơn tố cáo công dân đề ngày 29/3/2019 tố cáo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Y tế, tuy nhiên sau khi nhận được đơn của công dân Học viện đã không xử lý đơn theo quy định của Luật Tố cáo, mà lại ban hành công văn đề nghị Công an TP.Hà Nội hỗ trợ làm rõ nội dung đơn.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Học viện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện việc xử lý, giải quyết đơn theo đúng quy định… Đồng thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng để hoạt động theo quy định.

Tham gia diễn đàn thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất, bổ ích về sức khỏe, y tế, đời sống dân sinh cùng chúng tôi trên Viber tại đây

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn