Chủ nhật, 26/09/2021

Hà Nội chi 500 tỷ đồng để rà soát, kiểm định chung cư cũ

Thứ hai, 26/07/2021, 15:30 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc khắc phục tòn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

TP Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại được quy định trong Nghị định 69 của Chính phủ vừa được ban hành ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

ha-noi-chi-500-ty-dong-de-ra-soat-kiem-dinh-chung-cu-cu
Các chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng tại Hà Nội đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. (Ảnh minh họa)

Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ được coi là bước tháo gỡ quan trọng về mặt quy định, có tính cưỡng chế mạnh hơn và kiên quyết hơn đối với việc di dời, cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ. Trong đó quy định rõ ba trường hợp nhà chung cư cũ buộc phải tiến hành di dời cư dân và phá dỡ để xây dựng lại. Nghị định cũng đồng thời quy định rõ các nguyên tắc, nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời đối với các hộ sở hữu nhà nước thuộc chung cư nằm trong diện phải di dời, phá dỡ xây lại.

Thống kê tại thời điểm năm 2020, trên địa bàn Thành phố có khoảng 1.579 chung cư cũ (bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và khoảng 306 chung cư cũ độc lập, đơn lẻ) chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến 1994 (một số ít nhà xây dựng trước năm 1954) tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và nội đô lịch sử.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện nay, đã có tổng số 401 chung cư cũ được kiểm định. Theo thống kê sau kiểm định, hiện thành phố có 08 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (trong đó có 02 nhà đã cải tạo xây dựng lại hoàn thành đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và D6 Giảng Võ).

Trên cơ sở Đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội sau khi hoàn chỉnh, được phê duyệt, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ đồng bộ với Nghị định 69.

Cùng với đó là xây dựng và ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021- 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư.

Thành phố sẽ xây dựng và ban hành Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án quy gom theo 03 mô hình cấp độ: Khu chung cư cũ (quy mô lập quy hoạch chi tiết >2ha); Nhóm chung cư cũ (quy mô lập Tổng mặt bằng <2ha); Tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ (quy mô lập tổng mặt bằng nhà đơn lẻ và đề án nghiên cứu quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận).

Về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư sẽ quy định 03 hình thức lựa chọn, gồm: Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, Đấu thầu lựa chọn, Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách (Điều 113 Luật Nhà ở).

Ngoài ra, thành phố sẽ sử dụng quỹ nhà tái định cư có sẵn; đầu tư xây dựng nhà tạm cư, nhà tái định cư (phục vụ tạm cư) mới bằng vốn ngân sách, nhà ở thương mại, sử dụng quỹ nhà ở xã hội kết hợp; rà soát quỹ đất trống trong các khu chung cư cũ có khả năng giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tạo lập quỹ nhà tạm cư tại chỗ.

Đồng thời, thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất; áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân;...).

Thành phố cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động, phổ biến rõ cơ chế chính sách của Nhà nước, Thành phố để tạo sự đồng thuận xã hội giữa người dân, chủ đầu tư, nhằm mục tiêu nhanh chóng đưa các hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm, tổ chức thực hiện việc di dời, xây dựng lại chung cư cũ theo đúng quy định.

Cải tạo chung cư cũ là một trong 10 Chương trình công tác của Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể là chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” đặt mục tiêu cải tạo, xây dựng lại 2-3 khu chung cư cũ, chuẩn bị triển khai các khu còn lại.

3 khu chung cư được đề xuất cải tạo, xây dưng lại là Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh, đều là những chung cư cấp độ D. Đích thân Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh là Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ Hà Nội.

TL

Theo VnMedia.vn Copy
Từ khóa: chung cư cũ