Thứ hai, 24/01/2022

Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Thứ ba, 04/01/2022, 14:04 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Ngày 31/12 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định số 770/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Quyết định trên, lý do Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 4 công ty gồm Công ty TNHH DKSH Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang; Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam; Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Biolig Việt Nam là do yêu cầu.

"Theo đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại văn thư số 01/2020/ABT ngày 16/4/2020; Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang tại văn thư số 120/SAMP-20CL ngày 21/7/2020, văn thư số 08/SAMP-21CL ngày 21/01/2021, văn thư số 26/SAMP21CL ngày 19/2/2021; Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam tại văn thư số 0807/2021/ REJUVASKIN ngày 29/07/2021; Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Biolig Việt Nam tại văn thư ngày 29/10/2021 và kết quả rà soát việc tuân thủ các quy định cập nhật tại các Phụ lục của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm. Đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vì lý do thương mại của các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường", Quyết định nêu rõ.

ipiccy_image (54)

"Tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc cấp số tiếp nhận, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral, HICC, 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde), Acid azelaic (Azelaic acid, Nonanedioic acid) và sản phẩm nhuộm tóc có chứa chất 2- 2 chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine) hoặc các muối sulfate và dihydrochloride của nó", Cục Quản lý Dược cho biết thêm. 

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh sách số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Sức khoẻ 24h Copy
antoanyte.vn