Thứ ba, 07/12/2021

Bắc Ninh: 3 Công ty bi xử phạt gần 1,4 tỷ đồng vì xả thải ra môi trường

Thứ hai, 21/06/2021, 10:33 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định xử phạt với 3 công ty vì hành vi vi phạm bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phong Khê.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch tỉnh vừa ký và ban hành các quyết định xử phạt đối với 3 doanh nghiệp trên địa bàn phường Phong Khê. Được biết, 3 doanh nghiệp trên đêu đã có những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Theo cơ quan chức năng, 3 doanh nghiệp bị xử phạt gồm Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga; Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh và Công ty TNHH giấy Phương Hà. 3 doanh nghiệp trên có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày.

Cụ thể, tại Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Phương Hà (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 350 triệu đồng.

bac-ninh-3-cong-ty-bi-xu-phat-gan-14-ty-dong-vi-xa-thai-ra-moi-truong
Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số 715/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 520 triệu đồng.

Tại Quyết định số 716/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất giấy Hưng Thịnh Bắc Ninh (địa chỉ tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) với số tiền 510 triệu đồng.

Ngoài ra, cả ba doanh nghiệp nói trên đều không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các doanh nghiệp nói trên sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 4 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo gửi về UBND tỉnh.

Hành vi xả thải ra môi trường bị xử lý thế nào?

Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định như sau:

Điều 14. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường

“1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 02 lần bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ);

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ);

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ);

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40 m3/ngày (24 giờ);

đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 60 m3/ngày (24 giờ);

e) Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày (24 giờ);

g) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 100 m3/ngày (24 giờ);…”

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy