Thứ hai, 29/11/2021

Người lao động nhận hỗ trợ 1 triệu đồng với điều kiện gì?

Thứ hai, 18/10/2021, 10:00 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Nghị quyết mới quy định một số nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

tx-chi-tra-17-14-09-102

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/ND-CP ban hành, người lao động sẽ nhận được trợ cấp 1 triệu đồng với điều kiện sau.

- Ngừng việc vì lý do tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm trước khi ngừng việc và thuộc một trong những trường hợp sau.

  • Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc của Chỉ thị 16.
  • Do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian ngừng việc từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Nghị quyết 68 cũng bổ sung đối tượng được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng không phải người lao động là người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc phải cách ly y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (F1). Thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Trước đây, tại Nghị quyết 68 cũng có trợ cấp cho các đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hỗ trợ.

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 8/10/2021.

Theo VnMedia.vn Copy