Thứ năm, 02/12/2021

Năm 2022 mức lương hưu và tuổi hưu được điều chỉnh như thế nào?

Thứ tư, 24/11/2021, 09:58 (GMT + 7) Theo dõi ATYT trên

Năm 2022, người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam (hiện nay là đủ 60 tuổi 3 tháng), đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ (hiện nay là đủ 55 tuổi 4 tháng).

Người lao động đến tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mức lương hưu năm 2022 được tính dựa theo thời gian mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể là bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam; bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộivà tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cơ quan này đang đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/1/2022, theo hướng tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu của tháng 12/2021.

Tổng kinh phí điều chỉnh khoảng 12.650 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỉ đồng. Với những người nghỉ hưu có mức lương dưới 2,5 triệu đồng/tháng, bộ sẽ đề xuất bổ sung lên mức 2,5 triệu đồng/tháng.

Theo suckhoecongdongonline.vn Copy